การประชุม

การประชุมการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19

การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ …

การประชุมการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 Read More »

การประชุมหลักเกณฑ์ การประเมิน SAR การเขียนแบบCO-02,CO-03,CO-04

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 หน่วยราชสีมาการประเมินคุณ …

การประชุมหลักเกณฑ์ การประเมิน SAR การเขียนแบบCO-02,CO-03,CO-04 Read More »

การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินประจำหน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563  ณ  โรงแรมส้มโอเฮ้าส์ …

การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินประจำหน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา Read More »

Scroll to Top