Author name: admin

ประกาศที่ 754/2564 : เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

ประกาศที่ 754/2564 : เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประเมินภายนอก …

ประกาศที่ 754/2564 : เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน… Read More »

ประกาศที่ 744/2564 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

ประกาศที่ 744/2564 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ …

ประกาศที่ 744/2564 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน… Read More »

ประกาศที่ 721/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานของ สมศ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด…

ประกาศที่ 721/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานของ สมศ. ในสถานก …

ประกาศที่ 721/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานของ สมศ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด… Read More »

ประกาศที่ 719/2564 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

ประกาศที่ 719/2564 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ …

ประกาศที่ 719/2564 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน… Read More »

การประชุมการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19

การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ …

การประชุมการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 Read More »

การประชุมหลักเกณฑ์ การประเมิน SAR การเขียนแบบCO-02,CO-03,CO-04

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 หน่วยราชสีมาการประเมินคุณ …

การประชุมหลักเกณฑ์ การประเมิน SAR การเขียนแบบCO-02,CO-03,CO-04 Read More »

การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินประจำหน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563  ณ  โรงแรมส้มโอเฮ้าส์ …

การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินประจำหน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา Read More »

Scroll to Top