ประกาศที่ 650/2564 : การปรับปรุงข้อมูลผู้ประเมินภายนอก…

ประกาศที่ 650/2564 : การปรับปรุงข้อมูลผู้ประเมินภายนอกในระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด

Scroll to Top