นายสุวรรณ นิติสิทธิ์, ประธานวิชาการ

นายสุวรรณ นิติสิทธิ์

ประธานวิชาการ

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ เลขที่ 76/1 หมู่ 4 บ้านโสกงูเหลือม ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-067-9232
อิเมวล์ : suwannitisit@gmail.com
เฟสบุ๊ค : สุวรรณ นิติสิทธิ์
ไลน์ : 081-067-9232

ข้อมูลการประเมินภายนอก

รหัสผู้ประเมินภายนอก : AB61-031255
ผู้ประเมินภายนอก : ระดับขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้ประเมินภายนอก : พ.ศ. 2554
จำนวนการประเมิน : ขั้นพื้นฐาน 120 แห่ง

Scroll to Top