นายพลพิริยะ หิ้วพิมาย, เจ้าหน้าที่พิเศษ

 

นายชนันท์ชัย ธงธรรมรัตน์

ที่ปรึกษา

ข้อมูลส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด 5 กุมภาพันธ์ 2490 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ : 089-844-9854 อิเมวล์ : chananchai.th@gmail.com เฟสบุ๊ค : นายชนันท์ชัย ธงธรรมรัตน์ ไลน์ : 089-844-9854

ข้อมูลการประเมินภายนอก

รหัสผู้ประเมินภายนอก : AB61-01139 ผู้ประเมินภายนอก : ระดับขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมินภายนอก : พ.ศ. 2548 จำนวนการประเมิน : ขั้นพื้นฐาน 64 แห่ง

Scroll to Top