นายชนันท์ชัย ธงธรรมรัตน์, ที่ปรึกษา

นายชนันท์ชัย ธงธรรมรัตน์

ที่ปรึกษา

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-844-9854
อิเมวล์ : chananchai.th@gmail.com
เฟสบุ๊ค : นายชนันท์ชัย ธงธรรมรัตน์
ไลน์ : 089-844-9854

ข้อมูลการประเมินภายนอก

รหัสผู้ประเมินภายนอก : AB61-01139
ผู้ประเมินภายนอก : ระดับขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้ประเมินภายนอก : พ.ศ. 2548
จำนวนการประเมิน : ขั้นพื้นฐาน 64 แห่ง

Scroll to Top