นางสาวมยุรี กลหลัด, ธุรการ

นางสาวมยุรี กลหลัด

ธุรการ

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ เลขที่ 19 หมู่ 8 ต.หนองปลาหม อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-376-1341
อิเมวล์ : chananchai.th@gmail.com
เฟสบุ๊ค : Mayuree Eye
ไลน์ : 089-376-1341

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

Scroll to Top