นางบุญล้ำ ธรรมสินธุ์, รองประธานวิชาการ

นางบุญล้ำ ธรรมสินธุ์

รองประธานวิชาการ

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ เลขที่ 63/3 หมู่ 6 ต.หนองกรุงศรี อ. หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
หมายเลขโทรศัพท์ : 095-621-4572
อิเมวล์ : buylathrrm.2485@gmail.com
เฟสบุ๊ค : นางบุญล้ำ ธรรมสินธุ์
ไลน์ : 095-621-4572

ข้อมูลการประเมินภายนอก

รหัสผู้ประเมินภายนอก : AB61-00566
ผู้ประเมินภายนอก : ระดับปฐมวัย
เป็นผู้ประเมินภายนอก : พ.ศ. 2550
จำนวนการประเมิน : ขั้นพื้นฐาน 138 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 64 แห่ง

Scroll to Top