ดร.อวยพร ออละมาลี, ฝ่ายบริหารทั่วไป

ดร.อวยพร  ออละมาลี ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ เลขที่ 137  หมู่ 1 บ้านด่านม่วงคำ ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 หมายเลขโทรศัพท์ : 089-575-2359 อิเมวล์ : krujair2503@gmail.com เฟสบุ๊ค : – ไลน์ : –

ข้อมูลการประเมินภายนอก

รหัสผู้ประเมินภายนอก : AKB64-00695 ผู้ประเมินภายนอก : ระดับปฐมวัย เป็นผู้ประเมินภายนอก : – จำนวนการประเมิน : –
Scroll to Top