การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563  ณ  โรงแรมส้มโอเฮ้าส์ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยราชสีมาการประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้จัดประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประเมินได้เตรียมการก่อนการประเมินให้เป็นไปย่างราบรื่นและมีคุณภาพ

Scroll to Top