ประกาศที่ 146/2565 : การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 ประกาศที่ 146/2565 : การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

http://www.onesqa.or.th/upload/download/202207011508506.pdf

Scroll to Top