ประกาศที่ 751/2564 : การประชุมชี้แจงออนไลน์ (Facebook Live)…

ประกาศที่ 751/2564 : การประชุมชี้แจงออนไลน์ (Facebook Live) สำหรับผู้ประเมินภายนอก สมศ.ก่อนอออกประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา)

ดาวน์โหลด

Scroll to Top