ประกาศที่ 744/2564 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

ประกาศที่ 744/2564 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1/2565

ดาวน์โหลด

Scroll to Top