การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                        หัวข้อ “การประชุมและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (Digital literacy)”
                        วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 | เวลา 08.30 – 12.00 น.
                       ✅ วิธีประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และถูกกฎหมาย
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
                     ✅ การใช้เครื่องมือ Platform และ Application ด้วยโปรแกรม Zoom
                      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
.
✅ ลงทะเบียนและ Pre-test : https://bit.ly/3HZCRZ0
✅ ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/3AaZVSQ
✅ เอกสารการอบรม : https://bit.ly/3yu7ene
https://www.facebook.com/onesqa/videos/446870847248644/
Scroll to Top